ม.อ. ตรัง เข้าร่วมอบรมการดับเพลิง ณ วิทยาเขตตรัง

P1010861.jpg
P1010864.jpg
P1010867.jpg
P1010868.jpg
P1010873.jpg
P1010874.jpg
P1010879.jpg
P1010875.jpg
P1010892.jpg
P1010896.jpg
P1010901.jpg
P1010906.jpg
P1010935.jpg
P1010937.jpg
P1010947.jpg

Dublin Core

Title

ม.อ. ตรัง เข้าร่วมอบรมการดับเพลิง ณ วิทยาเขตตรัง

Subject

การฝึกซ้อม--การดับเพลิง

Description

ม.อ. ตรัง เข้าร่วมอบรมการดับเพลิง ณ วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 26เมษายน2556 ณ วิทยาเขตตรัง

Creator

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

Source

ที่มา :\\mali.trang.psu.ac.th\staff_share\1_ภาพกิจกรรม ม.อ.ตรัง\2556

Publisher

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. ห้องสมุด

Date

Created: 2556-07-05

Contributor

[no text]

Rights

©copyright มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

Relation

[no text]

Format

Image/JPEG (*.JPG,*.JPEG,*JPE,*JFIF)

Language

tha

Type

รูปภาพ/images

Identifier

[no text]

Coverage

spatial: ไทย
spatial: ไทย (ภาคใต้)
spatial: ตรัง

Still Image Item Type Metadata

Original Format

รูปภาพ/images

Physical Dimensions

1024x1024